Hoe gaan we om met wiki's?

Kort samengevat is een wiki een document dat meerdere mensen kunnen bewerken. Een bekend voorbeeld van een wiki is de online encyclopedie Wikipedia. Wij gebruiken de wiki in KenMe om procedures, standaarden en werkwijzen vast te leggen. Een aantal personen in de community heeft rechten gekregen om zelf een wiki te starten over een bepaald onderwerp. Dit zijn onze 'themaspecialisten'. Zij signaleren vanuit hun expertise domeinen waar kennisvorming noodzakelijk is.

Bij een wiki is het streven naar zo groot mogelijke objectiviteit. Probeer daarom altijd bronnen te vermelden voor statements. Probeer ook altijd je stelling te onderbouwen met argumenten. 

Iedereen in KenMe heeft wel rechten om wiki's te bewerken. Zodoende kan elk van jullie bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe protocollen en standaarden in wiki's. Op het moment dat je een wiki hebt bewerkt krijgt de themaspecialist die de wiki is gestart een mail dat zijn of haar wiki is bewerkt. Zorg er daarom altijd voor dat je het 'revisie' deel dat je kan invullen, gebruikt om aan te geven waarom je bepaalde wijzigingen hebt doorgevoerd. 

Gerelateerde content: