De rol van de themaspecialist

Taken

  • Het maken en beheren van wiki’s. De themaspecialist heeft als hoofdtaak om op het themagebied waar hij/zij expert is nieuwe wiki’s te maken. De specialist neemt de regie hiervoor door wiki’s te starten. Daarna vraagt hij/zij de input van de andere leden om op basis daarvan de content aan te scherpen.
  • Het bijwonen van een aantal contentsessies per jaar. De community manager organiseert contentsessies en het bestuur bepaalt in overleg met de themaspecialisten wat de inhoud wordt. Per contentsessie worden een of meerdere thema’s onderzocht en wordt gekeken hoe we nieuwe kennis kunnen genereren en borgen.
  • Het organiseren van een themasessie. Zie bovenstaande, alleen ligt de regie bij de themaspecialist.
  • Het samenvatten van uitgebreide discussies in een wiki. 
  • Ze fungeren als vraagbaak. Themaspecialisten zijn de expert op een bepaald thema. Als zodanig wordt er van ze verwacht dat ze kunnen worden bevraagd door andere leden. Ook zullen ze bij discussies over hun expertise worden betrokken door de community manager.

Privileges

  • Deze leden hebben een belangrijke status voor de BVK. Zij zullen dus ook vaak naar voren worden geschoven als experts. De BVK zal er alles aan doen hen te helpen bij hun persoonlijke profilering.
  • Ze krijgen een gratis lidmaatschap aangeboden voor de BVK
  • Ze krijgen met regelmaat leuke goodies
  • Ze worden lid van de thema commissie van het bestuur van de BVK

Wil je ook themaspecialist worden. Geef je dan via het onderstaande formulier op. De community manager neemt zo snel mogelijk contact met je op.