Anjo Racz

Anjo Racz

* Het maken en beheren van wiki’s. De themaspecialist heeft als hoofdtaak om op het themagebied waar hij/zij expert    nieuwe wiki’s te maken. De specialist neemt de regie hiervoor door wiki’s te starten. Daarna vraagt hij/zij de input        van de andere leden om op basis daarvan de content aan te scherpen.

* Het bijwonen en organiseren van een aantal contentsessies per jaar. De community manager organiseert          contentsessies en het bestuur bepaalt in overleg met de themaspecialisten wat de inhoud wordt. Per contentsessie    worden een of meerdere thema’s onderzocht en wordt gekeken hoe we nieuwe kennis kunnen genereren en borgen.

* Je fungeert als vraagbaak. Themaspecialisten zijn de expert op een bepaald thema. Als zodanig wordt er van ze    verwacht dat ze kunnen worden bevraagd door andere leden. Ook zullen ze bij discussies over hun expertise worden  betrokken door de community manager.

Over

Respect, integriteit, verbinden en samenwerken zijn belangrijke kernwoorden voor mij. Ik ben in staat verbindingen te leggen met andere partijen, instellingen, organisaties en individuen. Schroom niet om zaken op een andere manier aan te pakken, om buiten de gebaande paden te lopen.En ik ben van mening dat de kanteling veel goeds kan brengen als je de mens steeds centraal stelt, echt maatwerk weet te leveren. Mijn uitgangspunt daarbij is: Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg.

Specialismen

Begeleiding, Bruikbare instrumenten, Groepsgewijs trainen, Multiproblematiek, Organisatie van het werk, Regel en wetgeving, Training, Zelfregie

Blogs voor KenMe

http://www.kenme.nl/verhalen/het-belang-van-samenwerken

http://www.kenme.nl/verhalen/de-buurtcoach-als-generalist

http://www.kenme.nl/verhalen/fantastisch-resultaat

http://www.kenme.nl/verhalen/eigen-kracht-en-zelfredzaamheid

http://www.kenme.nl/verhalen/een-bijzonder-fijn-begin-van-het-weekend

http://www.kenme.nl/verhalen/waarom-een-maatschappelijk-activerings-cent...

http://www.kenme.nl/verhalen/vertrouwen-als-basis-voor-een-succesvolle-s...

http://www.kenme.nl/verhalen/meedoen-van-levensbelangwww.kenme.nl/verhal...

Social media